Siber Güvenlik Hizmetleri

►Günümüzde gittikçe karmaşıklaşan ve yaygınlaşan bilgi teknolojileri kullanımının karşısındaki en büyük tehlike siber güvenlik tehditleridir. “5’inci Savaş Boyutu” olarak da tanımlanan “Siber Savaş”, gerek sivil, gerekse askeri alanda, kritik altyapı hizmeti veren kuruluşlar başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör için ciddi bir tehlike haline gelmiştir.
Siber ortamı oluşturan bilişim sistemlerini siber saldırılardan korumak ve işlenen bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin güvence altına alabilmek için siber saldırı öncesinde, esnasında ve sonrasında kullanılacak teknik mimari ve tasarımlar ile prosedürlerin doğru şekilde tanımlanmış olması gerekmektedir.

Biznet Bilişim, bu tehdit ortamında karmaşık ve gelişmiş teknolojiyi kullanan saldırılara karşı kurumlara her aşamada gerekli eğitim ve danışmanlığı kapsayan “siber güvenlik hizmetleri” sunmaktadır.

Analizler sonucunda kurum için uygun bilişim sistemi güvenlik mimari ve tasarımı belirlenir. Bu mimari ve tasarımda, siber saldırı öncesi tahmin ve önlemleri de kapsayan modern, kapsamlı siber saldırı analiz metodolojisi uygulanır.

Menü
Yardımcı Olabilirim
Scan the code