KVKK Uyumlu Kurumsal Mail Hizmeti

Ülkemizde son zamanlarda KVKK’ya uygun kurumsal mail kullanımı ile ilgili genelgeler ve maddeler yayınlanmaktadır.Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki iki maddeyi paylaşıyoruz.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

18.Kamu e-posta sistemlerinin ayarları güvenli olacak biçimde yapılandırılacak, e-posta sunucuları, ülkemizde ve kurumun kontrolünde bulundurulacak ve sunucular arasındaki iletişimin şifreli olarak yapılması sağlanacaktır.

19.Kurumsal olmayan şahsi e-posta adreslerinden kurumsal iletişim yapılmayacak, kurumsal e-postalar şahsi amaçlarla (özel iletişim, kişisel sosyal medya hesapları vb.) kullanılmayacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2019 Tarihli ve 2019/157 Sayılı Karar Özeti

Veri sorumlusunun ücretsiz bir kurumsal e-posta hizmeti sunan açık kaynak kodlu Zimbra aracılığıyla …. uzantılı kurumsal e-posta adreslerinin, Google (gmail) üzerinden yine aynı uzantıya sahip olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda Kurumumuz görüşlerini talep eden yazısının incelenmesi neticesinde kurul tarafından,

  • Google firmasına ait G-mail e-posta hizmeti altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, böyle bir durumda kişisel verilerin yurt dışına aktarılmış olacağına ve veri sorumlularının söz konusu uygulamayı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanınının (Kanun) “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine;
  • “Server” ları yurt dışında bulunan veri sorumlularından/veri işleyenlerden temin edilen saklama hizmetlerinin de Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine

karar verilmiştir.

18. madde de konusu geçen ; ayarları güvenli olacak biçimde yapılandırılacak , sunucular arasındaki iletişimin şifreli olarak yapılandırılması sağlanacak konuları için; Sunucupark Bilgi ve Teknolojileri firması olarak sağlamakta olduğumuz mail hizmetlerinin tümünde bağlantılar güvenli olarak yapılandırılmaktadır. Sunucularımızı yapılandırırken de tüm mail trafiğinin şifreli olarak yapılandırmaktayız.

Kurumsal Mail konusunda hizmet vermekte olduğumuz tüm firmalara KVKK’ya ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun olarak hizmet vermekteyiz.

Geliştirmiş olduğumuz E-Postala Mail servisleri de bu kurallara bütünüyle uyum sağlamaktadır.

Menü
Yardımcı Olabilirim
Scan the code